Vakscheiding

Vraag

In PGS15 worden twee voorwaarden voor vakscheiding aangegeven. Is één van beide voorwaarden voldoende of moet aan beide voorwaarden worden voldaan?

Antwoord

Eén van beide voorwaarden is voldoende; scheiding door middel van een gangpad van ten minste 3,5 m, of een scheidingsconstructie met een WBDBO van ten minste 30 minuten.

Vindplaats

  • PGS 15:2016 vs. 4.5.2
  • PGS 15:2011 vs. 4.3.1