PGS 15 - Journaal en registratie

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Het journaal geeft hulpdiensten in geval van een calamiteit het volgende inzicht in de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR:

  • soort
  • hoeveelheid en
  • de locatie

Volgens voorschrift 3.15.1 is het verplicht dat er per opslagvoorziening een journaal direct toegankelijk is. Deze verplichting geldt bij een inrichting met meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen.

Voor een inrichting met alleen brandveiligheidsopslagkasten is het niet zinvol om een journaal per kast te verlangen.

In overleg met het Wabo-bevoegd gezag en op advies van de brandweer kun je voor een andere vorm van het journaal kiezen. Een digitaal journaal is acceptabel. Mits het gegarandeerd toegankelijk is bij calamiteiten.

Voor de niet-gevaarlijke stoffen is de aanduiding van de totale hoeveelheid aanverwante stoffen en koopmansgoederen per opslagvoorziening voldoende.