PGS 15 - Opslagvoorzieningen

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Een opslagvoorziening is in PGS 15 gedefinieerd als een 'Vaste ruimte bestemd voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen uitgevoerd als een brandcompartiment volgens Bouwbesluit met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten (60 WBDBO). Als dit expliciet in de voorschriften van deze PGS is vermeld (bij onbrandbare of niet brandonderhoudende stoffen ADR-klasse 8 (verpakkingsgroep II en III) en/of 9, en tijdelijke opslag hoofdstuk 5) is een lagere WBDBO toegestaan'.

In dit deel beschrijven we eigenschappen van de verschillende opslagvoorzieningen en de eisen.