PGS 15 - Blustoestellen bij opslagvoorzieningen

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

Rook en vuurverbod

Binnen een opslagvoorziening en de direct omliggende ruimte of het terrein (binnen 2 meter) is het verboden om te roken en mag geen open vuur aanwezig zijn. Dit moet met een pictogram op de buitenzijde van de opslagplaats kenbaar worden gemaakt.

Blustoestellen

In of nabij een opslagvoorziening is daarnaast voor elke 200 m² vloeroppervlak een draagbaar blustoestel aanwezig. De inhoud van een blustoestel is ten minste 5 kg of l. Bij een opslagvoorziening van 450 m2 zijn dus drie draagbare blustoestellen aanwezig (per opslagvoorziening is minimaal één blustoestel aanwezig). Ook bij opslagvoorzieningen van meer dan 10.000 kg met beschermingsniveau 1 wordt voldaan aan deze eis.

Dit blustoestel is geschikt om een beginnende brand in of nabij de opslag van de gevaarlijke stoffen te kunnen blussen. Blustoestellen die buiten zijn geplaatst, zijn tegen weerinvloeden beschermd.