PGS 15 - WBDBO verder uitgelegd

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2016. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2011.

De WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) is samengesteld uit drie deelaspecten: vlamdichtheid, stabiliteit en thermische isolatie. NEN 6069 geeft voor elk van deze aspecten de criteria aan, die overeenkomen met een bepaalde WBDBO. Met de volgende afbeeldingen zijn deze aspecten verder toegelicht.

De WBDBO is samengesteld uit drie deelaspecten: vlamdichtheid, stabiliteit en thermische isolatie.
NEN 6069 geeft voor elk van deze aspecten de criteria aan, die overeenkomen met een bepaalde WBDBO. Met de volgende afbeeldingen zijn deze aspecten verder toegelicht.

WBDBO in beeld
Uitgangspunt

Componenten WBDBO

Vlamdichtheid:
tijd dat zich geen vlammen aan de niet-blootgestelde zijde
van de wand verspreiden (voor scheidingselementen).

vlamdichtheid
uitgangspunta Stabiliteit:
tijd dat het element zijn dragende functie behoudt
(voor elementen met dragende functie).
stabiliteit
Thermische isolatie:
tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde
niet boven een bepaalde thermische drempel stijgt.
thermische isolatie

Afwijkingen van Bouwbesluit 2012

De WBDBO zoals omschreven in de PGS 15 verschilt op een aantal punten van de standaarden van het Bouwbesluit 2012. Onderstaand de belangrijkste aspecten:

  • Brandgedrag: Vanwege het afwijkende brandgedrag van gevaarlijke stoffen mag bij de beoordeling van de WBDBO volgens de NEN 6069 geen gebruik worden gemaakt van de Criteria I2 (I = thermische isolatie betrokken op temperatuur (voor sommige producten zoals deuren is er onderscheid tussen I1 en I2)) en W (W= thermische isolatie), volgens het Bouwbesluit wordt dit wel toegestaan
  • Niet spiegelen:
    Bij het Bouwbesluit 2012 mag je ‘spiegelen' (nieuwbouw), volgens PGS 15 moet de constructie zelf de WBDBO behalen. Dit betekent dat de WBDBO-eis van 60 minuten is van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, terwijl dit voor het Bouwbesluit vaak niet nodig is. Dit betekent ook dat  als op een bouwtekening behorende bij een omgevingsvergunning staat dat de WBDBO 60 minuten is, dit niet per definitie hoeft te voldoen aan de eis uit de PGS 15
  • Brandbare materialen: volgens Bouwbesluit 2012 mag gebruik worden gemaakt van brandbare materialen om aan de WBDBO eis te voldoen. Volgens PGS 15 is dit niet toegestaan

Prefab opslagvoorzieningen

Opslagvoorzieningen die elders zijn gebouwd en in hun geheel zijn geplaatst, zoals brandveiligheidsopslagkasten of inloopkluizen zijn eenvoudiger op dit aspect te beoordelen. Voor dergelijke voorzieningen wordt veelal door de fabrikant een verklaring afgegeven over de eigenschappen.