Productopvang in een opslagvoorziening

Let op: U bekijkt nu de handleiding PGS 15 versie 2011. Ga hier naar handleiding PGS 15 versie 2016.

Als er sprake is van de opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen is het noodzakelijk (conform voorschrift 3.9.1) om voorzieningen te treffen zodat deze vloeistoffen kunnen worden opgevangen. Productopvang is niet noodzakelijk voor de opslag van vaste gevaarlijke stoffen. Lege ongereinigde verpakkingen tellen niet mee voor de berekening van de hoeveelheid van productopvang.

Het uitgangspunt voor productopvang is dat er geen vloeistof uit de opslagvoorziening mag stromen. De opvangcapaciteit van de gevaarlijke vloeistoffen moet tenminste 110% zijn van de inhoud van de grootste verpakking binnen de opslagvoorziening. Als 110% van de grootste verpakking minder is dan 10% van de totale inhoud van verpakkingen dan moet 10% van totale inhoud van verpakkingen worden aangehouden.

De productopvang kan per opslagvoorziening worden gerealiseerd of in kleinere lekbakken per stelling/pallet of verpakking.

Hoofdstuk 4

Voor opslagvoorzieningen die ook moeten voldoen aan Hoofdstuk 4 van de PGS 15 zijn aanvullende eisen gesteld aan productopvang, mede afhankelijk van het aanwezige beschermingsniveau in de opslag. De eisen voor productopvang zijn aanvullend op de voorschriften zoals in hoofdstuk 3 zijn opgenomen. Bij de opslagvoorzieningen in Hoofdstuk 4 wordt ook bluswateropvang voorgeschreven, dit kan vaak gecombineerd worden met productopvang, zie daarvoor product en bluswateropvang.