Verpakking / Emballage

Vraag

In PGS 15 wordt soms de term 'emballage' gebruikt naast de term 'verpakking'. De term 'emballage' komt niet terug in hoofdstuk 10 (begrippenlijst). Is er een verschil?

Antwoord

Nee. Indien in PGS 15 wordt gesproken over 'emballage' wordt 'verpakking' bedoeld.


Uw onderwerpen