Vragen en antwoorden

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een actueel overzicht opgenomen van voorschriften, eisen en criteria die kunnen worden gebruikt bij vergunningverlening en toezicht op bedrijven voor arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid.