Vragen en antwoorden PGS algemeen

Een overzicht van vragen en antwoorden over PGS. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een actueel overzicht opgenomen van voorschriften, eisen en criteria die kunnen worden gebruikt bij milieuvergunningverlening, het opstellen van algemene regels en toezicht op bedrijven voor arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid.