PGS 15

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

De PGS15 is in september 2016 geactualiseerd, deze noemen we de PGS15:2016. Er is nog regelgeving die verwijst naar PGS15 die in 2011 is verschenen, deze noemen we PGS15:2011.

Alleen die hoofdstukken worden getoond waarover vragen en antwoorden beschikbaar zijn.