Is het toegestaan om licht of zeer licht ontvlambare stoffen op te slaan in de ruimte waar vuurwerk wordt verkocht?

Vraag

Is het toegestaan om licht of zeer licht ontvlambare stoffen op te slaan in de ruimte waar consumentenvuurwerk wordt verkocht?

Antwoord

Nee, dit is niet toegestaan. Sinds 1 juli 2012 is aan voorschrift 1.9 van bijlage 1, onderdeel B van het Vuurwerkbesluit een zin toegevoegd waaruit blijkt dat dit niet is toegestaan. In de ruimte waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, mogen geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders aanwezig zijn.

Voorschrift 1.9 van bijlage 1, onderdeel B Vuurwerkbesluit:
De afstand van ruimten waar consumentenvuurwerk aanwezig mag zijn tot licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, is ten minste 5 meter. In de ruimte waar het afleveren van consumentenvuurwerk plaatsvindt, mogen geen licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders, met uitzondering van brandblusmiddelen, aanwezig zijn.

Ongeacht de grootte van de verkoopruimte, mag in dezelfde ruimte geen opslag plaatsvinden van licht of zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders. Hiermee worden ongewenste domino-effecten voorkomen. De aanwezigheid van licht en zeer licht ontvlambare stoffen of drukhouders kan snelle branduitbreiding veroorzaken of daaraan bijdragen.

Uit onderzoek naar een brand in een bouwmarkt is gebleken dat flessen met wasbenzine en vergelijkbare licht en zeer licht ontvlambare stoffen tot op 20 meter van hun oorspronkelijke plaats werden teruggevonden. Dit laat zien dat branduitbreiding door deze stoffen snel over grotere afstanden kan plaatsvinden. Wanneer een brand door licht of zeer licht ontvlambare vloeistoffen wordt overgebracht naar de afleverlocatie van vuurwerk in diezelfde ruimte, zal het water van de sprinkler de brandende vloeistoffen verder verspreiden in plaats van doven. Door licht en zeer licht ontvlambare stoffen en drukhouders uit de verkoopruimte te weren, wordt dit scenario voorkomen.

Bij de wijziging van het Vuurwerkbesluit per 1 juli 2012 is ook de begripsomschrijving van verkoopruimte gewijzigd in: besloten ruimte of deel van een besloten ruimte waar aflevering van consumentenvuurwerk aan particulieren plaatsvindt. Ook is de hoeveelheid vuurwerk die aanwezig mag zijn in de verkoopruimte verhoogd naar 500 kilogram.

Er zijn situaties waarbij een aparte verkoopruimte voor vuurwerk is gerealiseerd. Als in de overige winkelruimte licht ontvlambare stoffen of drukhouders aanwezig zijn mogen klanten met het gekochte vuurwerk deze winkelruimte niet betreden. Er wordt op deze manier namelijk niet voldaan aan de aan te houden afstand van 5 meter volgens voorschrift 1.9 van het Vuurwerkbesluit.