Voorgeschreven afstanden tussen de deur(en) van de verkoopruimte en de (buffer)bewaarplaatsen

Vraag

Wat zijn de voorgeschreven afstanden tussen de deur(en) van de verkoopruimte en de (buffer)bewaarplaatsen voor consumentenvuurwerk?

Antwoord

De minimumafstand bij opslagen tot maximaal 10.000 kilogram consumentenvuurwerk is 8 meter, gemeten van deuropening tot deuropening. Deze afstand geldt altijd wanneer de deuren ten opzichte van elkaar zichtbaar zijn. Dit volgt uit bijlage 1 onder B voorschriften 6.1 en 6.2 van het Vuurwerkbesluit.

Volgens voorschrift 6.3 van het Vuurwerkbesluit kan een bedrijf een bouwkundige voorziening aanbrengen tussen de deuren waardoor deze niet meer ten opzichte van elkaar zichtbaar zijn. De bouwkundige voorziening is vervaardigd van metselwerk of met beton of cellenbeton en heeft een brandwerendheid die niet lager is dan 60 minuten. Het bedrijf mag ander materiaal dan metselwerk, beton of cellenbeton toepassen als het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en constructieve stevigheid wordt bereikt.

Wanneer de deuren ten opzichte van elkaar niet zichtbaar zijn, hoeft het bedrijf, mits er voldoende bouwkundige voorzieningen zijn, niet aan de minimumafstand van 8 meter te voldoen.