Welke eisen stelt het Vuurwerkbesluit aan de constructie van de (buffer)bewaarplaats?

Vraag

Welke eisen stelt het Vuurwerkbesluit aan de constructie van de (buffer)bewaarplaats voor de opslag van consumentenvuurwerk?

Antwoord

In de eerste plaats moeten de wanden, de vloer en de afdekking gemaakt zijn van beton, cellenbeton of metselwerk. Deze materialen moeten een constructieve stevigheid waarborgen die de drukopbouw kan weerstaan. De toepassing van vergelijkbare materialen waarbij hetzelfde doel wordt bereikt, is toegestaan als het bevoegd gezag heeft beslist dat daarmee ten minste dezelfde brandwerendheid en constructieve stevigheid wordt bereikt. Degene die deze gelijkwaardige materialen wil toepassen, zal de gelijkwaardigheid ervan moeten aantonen.

Het Vuurwerkbesluit stelt geen eisen aan de inhoud of hoogte van een bewaarplaats. De bufferbewaarplaats wordt gelijkgesteld met een brandcompartiment als bedoeld in het Bouwbesluit. De deur van de (buffer)bewaarplaats dient als drukontlasting (dus opent naar buiten) en is zelfsluitend uitgevoerd. De deur moet (in gesloten toestand) een brandwerendheid hebben welke niet lager is dan 60 minuten.

Zie voor meer informatie de vragen en antwoorden: Deuren en drukontlasting en Grootte (buffer)bewaarplaats