Gaat bijlage 3 uit van een tweedimensionale of driedimensionale afstand?

Vraag

Gaat bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit uit van een tweedimensionale of driedimensionale afstand?

Antwoord

Uit bijlage 3 onder A van het Vuurwerkbesluit blijkt dat er voor de veiligheidsafstand wordt uitgegaan van een driedimensionale afstand. Dit betekent dat de veiligheidsafstand moet worden gezien als een halve bol met een straal van 8 meter, gemeten vanuit het hart van de deur van de (buffer)bewaarplaats voor de opslag van consumentenvuurwerk. Voor het vrijwaringsgebied geldt dat dit een rechthoekige ruimte is met een lengte van 8 meter en een frontbreedte die gelijk is aan die van de kluis (bijlage 3 onder A sub e). Dit betekent dat een appartement van derden (=kwetsbaar object), gelegen op de eerste verdieping, direct boven de (buffer)bewaarplaats mag liggen. Een appartement op de eerste verdieping dat zich geheel of gedeeltelijk voor de (buffer)bewaarplaats bevindt, is alleen toegestaan wanneer het plafond van het vrijwaringsgebied minimaal 60 minuten brandwerend is en niet is voorzien van openingen.