Is de eigen winkel een kwetsbaar object?

Vraag

Is de eigen winkel volgens het Vuurwerkbesluit een kwetsbaar object?

Antwoord

De eigen winkel is geen kwetsbaar object. Dit is niet anders als, zoals bij bijvoorbeeld een tuincentrum, slechts een klein gedeelte is ingericht als vuurwerkverkoopruimte. Kwetsbare objecten liggen, zoals ook is aangegeven in vraag en antwoord: Wat zijn kwetsbare objecten?, altijd buiten de eigen inrichting. Ook de eigen bedrijfswoning is geen kwetsbaar object.