Is er een maximale breedte van het vrijwaringsgebied?

Vraag

Is er een maximale breedte van het vrijwaringsgebied van de (buffer)bewaarplaats voor de opslag van consumentenvuurwerk?

Antwoord

In de begripsbepalingen van bijlage 3 van het Vuurwerkbesluit is opgenomen dat het vrijwaringsgebied een breedte heeft van de frontbreedte van de bewaarplaats, maar dat 5 meter breedte voldoende is.

figuur 1