Samenvatting Vuurwerkbesluit april 2002

De wijziging maakt het mogelijk om op te treden tegen personen die buiten het vuurwerkseizoen vuurwerk op een voor het publiek toegankelijke plaats voorhanden hebben.


Uw onderwerpen