Samenvatting Vuurwerkbesluit januari 2004

In dit wijzigingsbesluit wordt een groot aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen gaan over theatervuurwerk, eisen aan bewaarplaatsen, sprinklerinstallaties en ontbrandingstoestemmingen.