Samenvatting Vuurwerkbesluit maart 2004

De wijziging bevat een belangrijke verduidelijking over de breedte van het vrijwaringsgebied, een uitzondering van de verzekeringsplicht voor theatervuurwerk en een nog niet opgenomen mogelijkheid om professioneel vuurwerk ter beschikking te stellen aan de krijgsmacht.