Samenvatting Vuurwerkbesluit december 2009

De aanleiding tot aanpassing van het Vuurwerkbesluit is het gevolg van een Europese richtlijn, de zogenaamde Pyrorichtlijn. Daarin wordt voor pyrotechnische artikelen, zoals vuurwerk, geregeld dat die voldoen aan veiligheidseisen en verplicht worden voorzien van het CE- keurmerk. Deze en nog een aantal andere eisen uit die richtlijn zijn vertaald naar het Vuurwerkbesluit. Dit besluit is grotendeels per 4 juli 2010 in werking getreden.