Samenvatting Vuurwerkbesluit maart 2012

Aanleiding voor de wijzigingen is de evaluatie van het Vuurwerkbesluit die in 2007/2008 is uitgevoerd. Daarnaast heeft het Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op verzoek van de toenmalige Minister van VROM een aantal adviezen uitgebracht, die eveneens betrokken zijn bij de opstelling van het wijzigingsbesluit.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Verhogen meldingsgrens voor opslag van 1.000 kg naar 10.000 kg.
  2. Verhogen meldingsgrens voor ontbranden van consumentenvuurwerk door professionals van 100 kg naar 200 kg en van theatervuurwerk door professionals van 10 kg naar 20 kg.
  3. Opnemen eisen voor ontbrandingen in een ministeriële regeling.
  4. Verlenen toepassingsvergunningen door de Minister van Infrastructuur en Milieu.
  5. Verhogen van de verkoophoeveelheid van 10 kg naar 25 kg.
  6. Verhogen van de hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte van 250 kg naar 500 kg.
  7. Toestaan tweede bufferbewaarplaats.
  8. Extra bepalingen om de strafrechtelijke vervolging van de handel van illegaal, gevaarlijk vuurwerk te verbeteren.