Samenvatting Vuurwerkbesluit oktober 2013

Deze regeling heeft tot doel te voorkomen dat particulieren rond de jaarwisseling vuurwerk voorhanden hebben dat in Nederland niet is aangewezen als consumentenvuurwerk. De regeling is op 30 oktober 2013 in werking getreden en vervalt op een nader te bepalen tijdstip.