samenvatting Vuurwerkbesluit juni 2014

Het besluit bevat overgangstermijnen als het gaat om de conformiteitsprocedure en de regels over CE-markering. Om aan de Arbeidsomstandighedenregelgeving te kunnen voldoen is het verbod op het aanwezig zijn van ventilatieopeningen in (buffer)bewaarplaatsen opgeheven. Verder is een verplichting opgenomen om een afschrift van een melding van een ontbrandingstoestemming langs elektronische weg te verzenden. Het besluit is op 16 juli 2014 in werking getreden.