Samenvatting Vuurwerkbesluit oktober 2014

Met het besluit worden de afsteektijden van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling ingeperkt. De afsteektijd wordt op oudejaarsdag terug gebracht van 10.00 uur naar 18.00 uur.


Uw onderwerpen