Samenvatting Vuurwerkbesluit oktober 2014

Met het besluit worden de afsteektijden van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling ingeperkt. De afsteektijd wordt op oudejaarsdag terug gebracht van 10.00 uur naar 18.00 uur.