samenvatting Vuurwerkbesluit 2002

Dit is de eerste versie van het nieuwe Vuurwerkbesluit. Alle komende wijzigingen zijn op dit Besluit gebaseerd.