Nog enkele plaatsen beschikbaar

Met een training van OmgevingsAcademie NL is uw kennis van milieu- en omgevingsregelgeving snel weer up to date. Vaardigheden die u leert zijn direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

Voor een tweetal trainingen die binnenkort op de agenda staan, zijn nog plaatsen vrij.

Toezicht op Agrarische Lozingen: U staat bij een veehouderij met opslag van kuilvoer op het erf. De eigenaar vangt het regenwater dat op het kuilvoer valt op in een put. Het afvalwater rijdt hij uit. Is deze opslag nu volgens de regels of niet? Sinds 1 januari 2013 staan de regels voor lozingen van agrarische bedrijven in het Activiteitenbesluit. Toezichthouders hebben dus niet langer te maken met het Lozingenbesluit open teelt en veehouderijen, het Besluit landbouw milieubeheer en het Lozingenbesluit bodembescherming.

Welke consequenties heeft dit voor de uitvoeringspraktijk? En wat wijzigt er voor u als toezichthouder? In deze training ligt de nadruk op de algemene regels voor agrarische lozingen zoals deze op 1 januari 2013 in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen.

Toezicht op lozingen: Tijdens een controle ziet u dat waswater van een wasplaats in de bodem wordt geloosd. Uw onderbuik gevoel zegt dat het bedrijf in overtreding is. Maar het bedrijf zegt dat dit al jarenlang zo gebeurt en geen enkel probleem vormt. U twijfelt en heeft de neiging om de situatie te laten voor wat het is. Het is immers heel lastig om in het woud van regelgeving te zoeken naar de specifieke regels die gelden voor deze lozing. Deze training biedt inzicht in de systematiek van de regelgeving en geeft handvatten hoe de regels toe te passen in de praktijk.

  • Wanneer: 15 maart 2016 in Utrecht
  • Voor wie: Toezichthouders van gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders, die te maken hebben met het toezicht op het Activiteitenbesluit en de overige lozingsbesluiten.
  • Meld u aan voor: Toezicht op lozingen

Uw onderwerpen