Agrarische lozingen

U staat bij een veehouderij met opslag van kuilvoer op het erf. Het regenwater dat op het kuilvoer valt wordt opgevangen in een put. Het afvalwater wordt uitgereden. Is deze opslag nu volgens de regels of niet?

Sinds 1 januari 2013 worden de lozingen van agrarische bedrijven geregeld in het Activiteitenbesluit. Toezichthouders hebben dus niet langer te maken met het Lozingenbesluit open teelt en veehouderijen, het Besluit landbouw milieubeheer en het Lozingenbesluit bodembescherming. Welke consequenties heeft dit voor de uitvoeringspraktijk? En wat wijzigt er voor u als toezichthouder?

Doelgroep
Toezichthouders van gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders, die te maken hebben met het toezicht op agrarische lozingen, specifiek de lozingen van de open teelt en/of veehouderijen.

Resultaat
De OmgevingsAcademie NL biedt een training aan waarna u:

 • inzicht heeft in de opbouw en werking van het Activiteitenbesluit
 • weet wie bij welke lozingsroute bevoegd gezag is
 • weet wat de rol is van de waterbeheerder bij het toezicht op lozingen
 • weet welke lozingen algemeen geregeld zijn
 • weet wanneer algemene regels, vergunningplicht of maatwerk van toepassing zijn
 • beschikt over een set van vuistregels waarmee u de opzet van de regels voor agrarische lozingen snel kunt doorgronden
 • zich bewust bent van situaties waarin afstemming met het andere bevoegde gezag nodig is
 • in staat bent om op basis van bovenstaande een controle gericht voor te bereiden en uit te voeren

Programma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • afvalwaterregelgeving in grote lijnen: wettelijk kader, begrippen, verdeling van bevoegdheden
 • achtergrond en systematiek van het Activiteitenbesluit
 • meldingen, zorgplicht, maatwerk, overgangsrecht
 • agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit, wat wijzigde er op 1 januari 2013
 • wat zijn toekomstige ontwikkelingen
 • agrarische lozingen binnen en buiten inrichtingen: welke voorschriften in het besluit
 • wanneer algemene regels, wanneer vergunningplicht, wanneer maatwerk
 • uitgebreid oefenen met casuïstiek
 • samenwerking waterkwaliteitsbeheerder en wabo bevoegd gezag
 • afbakening, relatie met aanverwante regelgeving

Let op: deze training gaat niet in op lozingen van de glastuinbouw. Voor lozingen afkomstig van glastuinbouwbedrijven wordt dit jaar een apart training aangeboden.

Studiewijze
U krijgt een training waarin de nadruk ligt op de algemene regels voor agrarische lozingen. Het gaat om agrarische lozingen zoals deze op 1 januari 2013 in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Er is veel ruimte voor casuïstiek. U gaat in groepjes aan de slag met bedrijfssituaties uit de praktijk. Daarbij komen stapsgewijs alle ins en outs van de nieuwe regels en de toepassing ervan in de praktijk aan de orde.

Als u de training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL

Gerelateerde trainingen
Training Toezicht op lozingen en de training Toezicht bij glastuinbouwbedrijven.

Incompany
OmgevingsAcademie NL biedt deze training ook incompany aan (maximaal 20 deelnemers).


heeft u interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op!