Basisopleiding vergunningverlening: voor professionals, door professionals

Voor vergunningverleners van waterschappen en Rijkswaterstaat is een gemeenschappelijke opleiding gemaakt: de basisopleiding vergunningverlening. In deze basisopleiding worden basisbeginselen van vergunningen behandeld.

De opleiding is bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen, die al een korte tijd werkzaam in het werkveld van de vergunningverlening voor de Waterwet en de Keur.

De opleiding vindt plaats met gemixte groepen met zowel mensen van Rijkswaterstaat als mensen van de waterschappen. Zo leert u elkaar kennen en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.  Ook het versterken van kennis en vaardigheden in relatie tot het verlenen van vergunningen komt aan bod.

Docenten en gastsprekers

De betrokken docenten/gastsprekers zijn allemaal werkzaam bij RWS (Rijkswaterstaat) of bij een waterschap. Samen met een facilitator vormen ze het team dat deze opleiding verzorgt. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht bij het Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat.

De meeste onderwerpen worden ingeleid door een korte presentatie. Daarna gaat u in casussen aan de gang om te bekijken:

  • welke wet- en regelgeving van toepassing is
  • op welke aspecten u een initiatief moet toetsen
  • hoe u tot een afweging van belangen, ook die van uw eigen organisatie, komt

Meer informatie

Meer informatie over de opleiding leest u op de website leerportaalIenw.nl

De uitvoering 2019-2020 is in voorbereiding. Binnenkort meer informatie.


Aanmelden

  • Aanmelden via leerportaalIenw.nl voor medewerkers RWS (Rijkswaterstaat)
  • Aanmelden via partnerportaalienw.nl voor medewerkers waterschappen
  • Duur : 9 dagen
  • Locatie : Utrecht - Corporate Learning Centre van Rijkswaterstaat en andere locaties.