Stookinstallaties; emissies en regelgeving

De regelgeving voor stookinstallaties is ingrijpend gewijzigd sinds stookinstallaties vanaf 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit vallen. Het gaat hierbij niet alleen om het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties dat in het Activiteitenbesluit staat. Ook de invoering van de Richtlijn Industriële Emissies in het Activiteitenbesluit kreeg veel wijzigingen.

Dit heeft tot gevolg dat het gebied van werking van de bekende besluiten is gewijzigd. Zo is het Besluit verbranden afvalstoffen ingetrokken. Verder is het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A alleen nog van toepassing voor bestaande stookinstallaties.

In deze training zetten we de veranderingen op een rijtje. Ook kijken we naar de consequenties voor de praktijk.

Doelgroep

Vergunningverleners en toezichthouders bij gemeentes, omgevingsdiensten en provincies die in hun praktijk stookinstallaties tegenkomen.

Resultaat

Na deze training:

 • weet u welke typen stookinstallaties er zijn en wat de specifieke kenmerken zijn
 • heeft u inzicht in de emissies van stookinstallaties en de primaire en nageschakelde emissiereductietechnieken
 • weet u welke regelgeving er op stookinstallaties van toepassing is
 • bent u in staat om vast te stellen welke emissie-eisen gelden
 • kunt u beoordelen of door emissiemetingen is aangetoond dat de emissie-eisen niet worden overschreden
 • weten de deelnemers welke keuring- en onderhoudsverplichting geldt

Programma

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • introductie typen stookinstallaties en kenmerken
 • ontstaan en bestrijding van emissies van stookinstallaties
 • regelgeving voor stookinstallaties, emissie-eisen en hulpmiddelen
 • meten en controleren van verbrandingsemissies
 • kwaliteitsborging van emissiemetingen
 • herleiding van meetresultaten
 • keuring- en onderhoudsverplichtingen

Studiewijze

De presentaties over de verschillende onderwerpen combineren we met praktijkvoorbeelden. Aan de hand van opdrachten gaat u hier zelf mee aan de slag. Tijdens de training is er ruimte om knelpunten uit uw eigen praktijk met collega's te delen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Volgt u de hele training? Dan ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis

Enige kennis van stookinstallaties en fysisch/chemische begrippen is wenselijk.

Duur, kosten en locatie

Deze training word dit jaar alleen als incompanytraining aangeboden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde training

Stookinstallaties; emissies en regelgeving (verdieping).


Duur, kosten en locatie

Deze training duurt 1 dag en vindt plaats bij Rijkswaterstaat.
De kosten van deze training bedragen € 620,- (exclusief btw) per persoon inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Interesse of incompanytraining?

Interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via ons contactformulier. Bij voldoende belangstelling stelt Rijkswaterstaat een datum voor de training vast.

Incompanytraining?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.