Basistraining Luchtemissies

Omschrijving
De praktijkgerichte basistraining Luchtemissies is bedoeld voor medewerkers van een omgevingsdienst of gemeente die nog niet eerder luchtemissies van bedrijven getoetst hebben aan regelgeving. De training is ook bedoeld voor medewerkers die nog niet eerder de blootstelling (immissie) aan bijvoorbeeld fijnstof en NO2 beoordeeld hebben.

De basis van de training vormt de praktische toepassing van de eisen uit de 4e tranche Activiteitenbesluit. Aanverwante onderwerpen, zoals emissie-eisen stookinstallaties en de Richtlijn Industriële Emissies worden wel benoemd maar niet uitgebreid behandeld.

Aan de hand van praktijkcasussen behandelen we de belangrijke onderwerpen rond luchtemissies voor bedrijven. Na afloop van de basistraining heeft u inzicht in de praktische toepassing van de regelgeving rond luchtemissies. U bent in staat om vergunningaanvragen aan de eisen te toetsen en de BBT te bepalen.

Doelgroep
Medewerkers bij RUDs/OD's, gemeenten en provincies die zich bezighouden met inrichtingen, hun luchtemissies en de relatie met de lokale luchtkwaliteit. De training is bedoeld voor vergunningverleners en adviseurs. De training kan ook toezichthouders helpen om meer inzicht te krijgen in het onderwerp luchtemissies bij bedrijven.

Meer informatie
De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

  • Relevante regelgeving in relatie met emissies (beperking/beheersing) en luchtkwaliteit
  • De inhoud van de voorschriften en maatwerk
  • Afwegingskaders vergunningverlening en toezicht: wat moet ik in de praktijk doen of waar moet ik rekening mee houden

Studiewijze
De training zal worden opgebouwd aan de hand van casussen. Er zal zowel op vergunningplichtige als meldingsplichtige inrichtingen ingegaan worden.

Vereiste voorkennis
Basiskennis van milieu wet- en regelgeving.

Resultaat
Na het volgen van de training heeft u:

  • Basiskennis van de regelgeving rond luchtemissies bij bedrijven
  • Basiskennis over het beoordelen van de luchtkwaliteit rond industriële inrichtingen
  • Hulpmiddelen aangereikt gekregen als stappenplannen en checklisten, die u kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk

heeft u interesse?

Deze training duurt een dag (van 9.00 tot 16.30 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 620,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.