Beoordelen van het integraal PRTR-verslag (Lucht)

Voor 1 juli moeten de PRTR-verslagen weer worden beoordeeld. Om u hierbij te ondersteunen organiseert Kenniscentrum InfoMil workshops over het inhoudelijk beoordelen van het PRTR-verslag. De nadruk ligt op het beoordelen van luchtemissies en afval.

Aan de hand van een casus uit de praktijk wordt uitgelegd hoe u een verslag kan beoordelen en welke gegevens en instrumenten daarbij gebruikt kunnen worden. Tijdens de training bieden we zoveel mogelijk ruimte om eigen problemen en vragen aan de orde te stellen waar u bij het beoordelen tegen aan bent 'gelopen'.

Doelgroep

Iedere vergunningverlener/handhaver/beleidsmedewerker/toezichthouder die Integraal PRTR-verslagen moet beoordelen.

Resultaat

De OmgevingsAcademie NL biedt een training aan waarin u concrete methoden en technieken aangereikt krijgt om op efficiënte wijze zelfstandig het Integraal PRTR-verslag te beoordelen.

Programma

De volgende onderwerpen zullen tijdens de training aan bod komen, aan de hand van een casus uit de praktijk zullen de deelnemers ook zelf aan de slag gaan.

Het gaat om:

  • opzet toezicht: risicoanalyse, toezichtsplan en jaarlijkse controle
  • audit en beoordeling afval
  • audit en beoordeling emissies naar water (beknopt)
  • audit en beoordelen luchtemissies (uitgebreid)
  • validatietool luchtemissies
  • audit en beoordelen procesemissies
  • audit en beoordelen verbrandingsemissies

De nadruk van de training ligt op luchtemissies en afval. De casus betreft een bestaand PRTR-verslag, maar u werkt niet met de e-MJV applicatie zelf. Voor meer informatie over de e-MJV applicatie kunt u terecht op www.e-mjv.nl.

Studiewijze

Door instructie afgewisseld met het uitwerken van een casus aan de hand van opdrachten, worden de benodigde vaardigheden bijgebracht en leert u werken met de aangereikte instrumenten en methoden.

Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u het Bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis

U beschikt over basiskennis van PRTR en milieuverslagen.


Duur, kosten en locatie

Deze training duurt 1 dag en vindt plaats bij Rijkswaterstaat. De kosten van deze training bedragen € 620,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dag arrangement.

Interesse of incompanytraining?

Interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via ons contactformulier. Bij voldoende belangstelling stelt Rijkswaterstaat een datum voor de training vast.

Incompanytraining?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.