Beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. De meeste toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie meldt de initiatiefnemer bij het bevoegd gezag van de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder.

Wanneer de gemelde toepassing niet voldoet aan het lokale beleid, kan het bevoegd gezag dit aan de melder laten weten. Hetzelfde geldt wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is.
Op welke aspecten kunt u een melding beoordelen? Wanneer is de gemelde informatie van voldoende kwaliteit? Waar moet u rekening mee houden in uw eigen praktijk? Welke veranderingen zijn er in wet- en regelgeving. Tijdens deze training krijgt u hierop antwoord en komt actuele wet- en regelgeving aan de orde. Zo kunt u uw kennis up-to-date houden.

Doelgroep

Vergunningverleners, toezichthouders en handhavers (bij Waterschappen en Rijkswaterstaat) die in de dagelijkse praktijk in aanraking komen met het toepassen van grond, bagger en bouwstoffen in oppervlaktewater.

Vereiste voorkennis

De training richt zich op:

 • Waterbeheerders met geen of nauwelijks ervaring met het Besluit bodemkwaliteit.
 • Meer ervaren waterbeheerders die inzicht willen krijgen in de ontwikkelingen van de herziening van het Bbk.

Resultaat

Na deze training:

 • kent u de belangrijkste punten van het Besluit bodemkwaliteit
 • heeft u inzicht in de consequenties van het Besluit bodemkwaliteit als het gaat om beoordeling van meldingen en handhaving en toezicht bij de realisatie van werken
 • bent u bekend met de inhoud van de Kwalibo-regeling (kwaliteit van de uitvoering) en krijgt u gevoel bij de diverse milieuhygiënische verklaringen als bewijsmiddel
 • kent u de recente ontwikkelingen van het Besluit bodemkwaliteit in het kader van de Herziening. Deze wordt naar verwachting in 2016 van kracht
 • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die het Besluit bodemkwaliteit doormaakt in het kader van de Herziening. Deze Herziening wordt naar verwachting in 2016 van kracht.

De training heeft als invalshoek handhaving en toezicht, maar behandelt ook het brede kader. Ook gaat de training in op het afhandelen van meldingen en uitvoeren van toezicht en handhaving. De cursus stimuleert de inbreng van eigen casuïstiek, waardoor een directe koppeling met de eigen praktijk wordt gemaakt.

Programma

U krijgt in deze basistraining uitleg over de volgende onderwerpen:

 • belangrijke begrippen zoals de functionaliteit van toepassingen, de zorgplicht en de nuttige toepassingen
 • definities van o.a. bouwstoffen, grond en bagger, aangrenzend perceel, ‘dezelfde locatie’, bepalingen van plaats en tijd
 • verschillende toepassingen zoals toepassen en verspreiden, verspreiden op aangrenzend perceel en het verontdiepen van zandwinputten
 • de normen en de verschillende stoffenpakketten
 • het normadressaat
 • de status van meldingen
 • Kwalibo (noodzakelijke eisen en ketenhandhaving)
 • de verschillende bewijsmiddelen.

Studiewijze

De presentaties over de verschillende onderdelen worden afgewisseld met volop mogelijkheden voor discussie, uitleg en gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.

Duur, kosten en locatie
Deze training duurt 2 dagen. De kosten bedragen € 1240,- (excl. btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Gerelateerde trainingen

Training ‘Beoordelen meldingen Besluit bodemkwaliteit (verdieping)’.


Interesse?

Deze training duurt twee dagen (van 9.30 tot 16.30 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 1240,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training? Neem contact met ons op.