Fijnstof en veehouderijen

Bij het vergunnen van veehouderijen in een omgevingsvergunning of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) speelt fijnstof een belangrijke rol. Om deze OBM's en vergunningen te kunnen verlenen heeft u basiskennis van fijnstof en veehouderijen nodig.

Deze training geeft u uitleg over alle belangrijke onderwerpen die in dit domein spelen. Zoals wetgeving, toetsen en berekenen van fijnstof bij veehouderijen en mogelijke fijnstofreducerende maatregelen. In de training krijgt u ook uitleg over de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) voor veehouderijen.

We gaan aan de slag met de stappen uit 'Handreiking fijnstof en veehouderijen'. U krijgt antwoord op de vraag welke elementen van belang zijn bij het opzetten of beoordelen van een berekening met rekenmodel ISL3a.

Doelgroep
Vergunningverleners, beleidsmedewerkers, starters op het gebied van fijnstof en luchtkwaliteit bij veehouderijen.

Resultaat
Nadat u de training ‘Fijnstof en veehouderijen' heeft gevolgd:

 • heeft u kennis van de actuele wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit bij veehouderijen
 • weet u wat in een OBM moet staan
 • kunt u veehouderijen toetsen aan de hand van de ‘Handreiking fijnstof en veehouderijen'
 • weet u waar u de bijdrage van een veehouderij moet toetsen en hoe cumulatie werkt
 • kunt u een berekening met het rekenprogramma ISL3a uitvoeren
 • kent u de belangrijkste reductiemaatregelen fijnstof en weet u waar u de effecten kunt vinden
 • bent u op de hoogte van relevante ontwikkelingen en actualiteit

Programma
De training duurt één dag en heeft de volgende opzet:

 • Relevante/actuele wet- en regelgeving fijnstof
 • OBM
 • Relatie met monitoring en (post-)NSL
 • Invoergegevens ISL3a-berekening
 • Toetspunten
 • Rekenen met ISL3a
 • Mogelijke maatregelen om fijnstof te reduceren

Studiewijze
De training bevat een goede mix van informatie en oefeningen. Theorie-onderdelen maken we duidelijk met praktische voorbeelden en casussen.

Vereiste voorkennis
Algemene kennis van milieuwetgeving

Gerelateerde training
Verdieping veehouderijen in het Activiteitenbesluit

Duur, kosten en locatie
Deze training duurt 1 dag. De kosten bedragen € 620,- (excl. btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.


Uw onderwerpen

Heeft u intreresse?

Deze training duurt 1 dag (van 9.30 tot 16.30 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 620,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompany training?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.