LMA: Cursus Massabalans autodemontagebedrijven

In samenwerking met het brancheteam autodemontagebedrijven ontwikkelde het LMA de 'Massabalans autodemontagebedrijven'. Hiermee kunt u voor de belangrijkste afvalstromen controleren of demontagebedrijven de voorschriften uit het Activiteitenbesluit naleven. En uiteraard of zij verantwoord omgaan met hun afvalstoffen.

De Massabalans stelt u in staat om de opgegeven hoeveelheid afvalstoffen af te zetten tegen de verwachte hoeveelheid. U kunt de verwachte hoeveelheid berekenen aan de hand van RDW-gegevens en kentallen van Auto Recycling Nederland. Deze kunt u vervolgens afzetten tegen de LMA-meldgegevens in AMICE. Tijdens deze training leert om te gaan met de Massabalans autodemontagebedrijven.

Doelgroep en vereiste voorkennis

Deze training is bedoeld voor handhavers van autodemontagebedrijven. Basiskennis van AMICE en van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen is nodig. Belangrijk is dat u beschikt over een e-herkenningsmiddel met ten minste veiligheidsniveau 2+ en toegang tot AMICE.

Gerelateerde trainingen

LMA Academy: Basiscursus wettelijke verplichtingen en AMICE en Wettelijke verplichtingen en AMICE/Easyquery (voor gevorderden).

Resultaat

  • Inzicht in de waarde van meldgegevens in AMICE in relatie tot het toezicht op autodemontagebedrijven.
  • Kennis van gegevens die u wel of niet in AMICE kunt vinden.
  • In staat om de Massabalans autodemontagebedrijven te gebruiken en uitkomsten te interpreteren.

Programma

Tijdens de training krijgt u uitleg over de meld- en registratieverplichtingen van autodemontagebedrijven, inclusief de belangrijkste uitzonderingen. Aan de hand hiervan kunt u de waarde van meldgegevens beter inschatten. Uiteraard bevat de training ook een demonstratie van de Massabalans en gaat u zelf met de tool aan de slag. U krijgt de kans massabalansen te maken over bedrijven binnen uw toezichtsgebied.

Studiewijze

De presentaties en praktijkhandelingen in AMICE wisselen elkaar af met discussie en uitleg. U kunt eigen casuïstiek inbrengen.


Duur, kosten en locatie

Deze training duurt een halve dag (van 13.00 tot 16.00 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 320,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Voor vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten brengt Rijkswaterstaat geen kosten in rekening.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Heeft u intertresse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.