LMA: Verwerkersnummers, signaleringen en mutaties (voor LMA-contactpersonen)

Het Besluit melden verplicht afvalverwerkende inrichtingen hun ontvangsten en afgiften van afvalstoffen te melden bij het LMA. Om het meldproces goed te laten verlopen, werkt het LMA samen met contactpersonen bij omgevingsdiensten. Deze training verschaft contactpersonen inzicht in vastgestelde procedures en achterliggende regelgeving.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De training richt zich op contactpersonen van het LMA die op de hoogte zijn van de verplichtingen uit het Besluit melden en de werking van AMICE. Belangrijk is dat u beschikt over een e-herkenningsaccount 2+ en toegang tot AMICE.

Gerelateerde trainingen

LMA Academy: Wettelijke verplichtingen, AMICE (voor beginners) en Easyquery (voor gevorderden).

Resultaat

  • Kunnen bepalen of een afvalverwerkende inrichting haar ontvangsten en afgiften van afvalstoffen moet melden aan het LMA.
  • Informatie over het te laat of onvolledig melden (afgekeurde meldingen) weten te vinden.
  • De mogelijkheden voor het muteren van meldgegevens kennen.
  • Bekend zijn met procedures voor het afhandelen van aanvragen van verwerkersnummers, signaleringen over het te laat of onvolledig melden (afgekeurde meldingen) en verzoeken om mutaties.

Programma

De training behandelt onder meer:

  • Welke afvalverwerkende inrichtingen wel en niet moeten melden in AMICE
  • Welke meldgegevens mogen worden gewijzigd
  • Hoe je in AMICE het meldgedrag (te laat, onvolledig), afgekeurde meldingen, niet hersteld en doorgevoerde mutaties/correcties kunt achterhalen

Ook is aandacht voor de procedures die gelden bij het toekennen van verwerkersnummers en het afhandelen van signaleringen en mutatieverzoeken.

Studiewijze

De presentaties en praktijkhandelingen in AMICE wisselen elkaar af met discussie en uitleg. U kunt eigen casuïstiek inbrengen.


Duur, kosten en locatie

De training duurt 1 dag (van 09.30 tot 16.00 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten voor deze training bedragen € 620,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Voor LMA-contactpersonen, werkzaam bij omgevingsdiensten, brengt Rijkswaterstaat geen kosten in rekening.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.