LMA: Basiscursus Besluit Melden en AMICE

Meldsysteem AMICE biedt inzicht in meldgegevens van bedrijven over de afgifte, ontvangst en verwerking van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in Nederland. Het LMA verzamelt deze in het kader van het Besluit melden. AMICE helpt omgevingsdiensten bij het inschatten of bedrijven verantwoord omgaan met hun afvalstoffen.

Tijdens de training 'Basiscursus Besluit melden en AMICE' leert u hoe u de meldgegevens in AMICE doelgericht kunt inzetten en meer risicogericht kunt werken.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De training is bedoeld voor handhavers van afvalproducenten (zoals garagebedrijven en productiebedrijven) en afvalbedrijven (zoals inzamelaars en verwerkers). U heeft geen voorkennis nodig. Belangrijk is dat u beschikt over een e-herkenningsmiddel met ten minste veiligheidsniveau 2+ en toegang tot AMICE.

Gerelateerde trainingen

LMA Academy: Besluit melden en AMICE/Easyquery (voor gevorderden), Cursus Massabalans autodemontagebedrijven en E-PRTR.

Resultaat

  • Kennis van verplichtingen voor afvalbedrijven op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit melden.
  • In staat om een controlebezoek voor te bereiden (weten waar op te letten).
  • Inzicht in de toegevoegde waarde van meldgegevens voor uw dagelijkse werk.
  • In staat om zelf rapportages te maken in meldsysteem AMICE.

Programma

Tijdens de cursus krijgt u uitleg over de meld- en registratieverplichtingen en de belangrijkste uitzonderingen. Voortaan kunt de waarde van meldgegevens inschatten. Ook ontvangt u een demonstratie van het meldsysteem AMICE, zodat u weet welke functies voor u relevant zijn. En u gaat zelf met het meldsysteem aan de slag, aan de hand van (praktijk)cases. Tot besluit krijgt u de gelegenheid rapportages te maken over uw eigen bedrijven.

Studiewijze

De presentaties en praktijkhandelingen in AMICE wisselen elkaar af met discussie en uitleg. U kunt eigen casuïstiek inbrengen.


Duur, kosten en locatie

De training duurt 1 dag (van 09.30 tot 16.00 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 620,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Voor vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten brengt Rijkswaterstaat geen kosten in rekening.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.