LMA: Beoordelen van het integraal PRTR-verslag (afval)

In samenwerking met Kenniscentrum InfoMil heeft het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) een tool ontwikkeld. Deze 'LMA-tool' ondersteunt het bevoegd gezag bij het beoordelen van het afvalonderdeel van het Integraal PRTR-verslag.

De tool structureert gegevens uit AMICE. Op deze manier is het eenvoudig om een vergelijking met het onderdeel afval van het Integraal PRTR-verslag te maken.

Zowel de meldsystematiek (zoals vastgelegd in het Besluit melden) als de gegevens uit AMICE kennen enkele beperkingen. In deze cursus leert u met de LMA-tool om te gaan en met welke beperkingen u rekening moet houden.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De cursus is bedoeld voor medewerkers (vergunningverleners en handhavers) van omgevingsdiensten die bezighouden met de beoordeling van PRTR-verslagen. Een basiskennis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en het meldsysteem AMICE wordt aanbevolen, maar is geen vereiste. Wel moet u beschikken over een e-herkenningsaccount 2+ en toegang tot AMICE.

Gerelateerde trainingen

LMA Academy: Basiscursus Besluit Melden en AMICE, Besluit melden en AMICE/Easyquery en Cursus Massabalans autodemontagebedrijven.

Resultaat

Na deze training:

  • kunt u de LMA-tool te gebruiken: u kunt LMA-tool invullen en de resultaten ervan interpreteren.
  • kent u de waarde van de meldgegevens in AMICE, in relatie tot het beoordelen van het onderdeel afval in het Integraal PRTR-verslag. U bent op de hoogte welke gegevens u wel en welke gegevens u niet in AMICE aantreft.

Programma

Tijdens de cursus:

  • krijgt u uitleg over de meld- en registratieverplichtingen en de belangrijkste uitzonderingen in relatie tot gegevens in AMICE. U kunt nu de waarde van de meldgegevens inschatten.
  • ontvangt u een demonstratie van de LMA-tool.
  • gaat u zelf met de LMA-tool aan de slag. Dat gebeurt aan de hand van (praktijk)cases. Ook krijgt u de gelegenheid een vergelijking te maken met het onderdeel afval in een Integraal PRTR-verslag van uw eigen bedrijven.

Studiewijze

De theorie en praktijkhandelingen in AMICE worden afgewisseld met volop mogelijkheden voor discussie, uitleg en gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen.


Uw onderwerpen

Duur, kosten en locatie

De training duurt een halve dag (van 13.00 tot 16.00 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten voor deze training bedragen € 320,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Voor LMA-contactpersonen, werkzaam bij omgevingsdiensten, brengt Rijkswaterstaat geen kosten in rekening.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.