LMA: Gevorderdencursus Besluit Melden en AMICE/EasyQuery

Deze training is bedoeld voor handhavers die ervaring hebben met AMICE. U krijgt inzicht wanneer bedrijven moeten melden bij het LMA. Ook is er veel aandacht voor de toepassing van meldgegevens bij toezicht, handhaving en analyse. Samen met de trainer staat u stil bij de mogelijkheden die de query-tool Easyquery hiervoor biedt.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De training is bedoeld voor toezichthouders, handhavers of informatie-analisten die ervaring hebben met de Wet Milieubeheer en het Besluit Omgevingsrecht. Uiteraard is het van belang dat zij in hun werk in aanraking komen met toezicht op (afval)stoffen. Enige ervaring met MS Excel kan handig zijn. Belangrijk is dat u beschikt over een e-Herkenningsmiddel met minimaal niveau 2+ en toegang tot AMICE.

Gerelateerde trainingen

LMA Academy: Wettelijke verplichtingen en AMICE.

Resultaat

  • Kennis van de belangrijkste verplichtingen uit het Besluit melden.
  • Weten hoe u begeleidingsformulieren in de praktijk kunt beoordelen.
  • Duidelijkheid wanneer de Inzamelaarsregeling of Route-inzameling mag worden gebruikt.
  • In staat om analyses uit te voeren met de meldgegevens uit AMICE, zodat u voor een controle tot in detail wat er met (afval)stoffen is gebeurd op de inrichting in kwestie.
  • In staat om te analyseren welke (afval)stoffen in uw regio wel vrijkomen en welke niet.
  • In staat om te achterhalen wat er met die (afval)stoffen gebeurt en waar deze heen gaan.

Programma

Tijdens de cursus krijgt u uitleg over de verplichtingen van bedrijven volgens het Besluit melden. De cursus focust daarnaast vooral op het achterhalen van de afvalstoffen die een inrichting in en uit zijn gegaan.

Studiewijze

De presentaties en praktijkhandelingen in AMICE wisselen elkaar af met discussie en uitleg. U kunt eigen casuïstiek inbrengen.


Duur, kosten en locatie

De training duurt 1 dag (van 09.30 tot 16.00 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 620,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Voor vergunningverleners en handhavers van omgevingsdiensten brengt Rijkswaterstaat geen kosten in rekening.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.