Luchtkwaliteit beoordelen

Overheden zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de luchtkwaliteit in hun gebied. Zij toetsen of de luchtkwaliteit voldoet aan de gestelde normen. Nieuwe ruimtelijke plannen en wegen hebben invloed op de luchtkwaliteit, evenals aanpassing van bestaande plannen of wegen.

Wilt u weten hoe u de luchtkwaliteit kunt bepalen langs wegen? Vraagt u zich af welke stappen u volgt in een luchtkwaliteitsonderzoek en welke instrumenten beschikbaar zijn? In deze training komt dit aan bod. Daarnaast leert u werken met het rekeninstrument voor het bepalen van de luchtkwaliteit langs wegen: de NSL-Rekentool.

Doelgroep
Deze training richt zich op (beleids)medewerkers en vergunningverleners die werken aan het dossier luchtkwaliteit. Personen die zich bezig gaan houden met luchtkwaliteitsplannen, toetsen van ruimtelijke plannen of met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) krijgen in deze training basiskennis en -vaardigheden aangereikt.

Resultaat
Na deze training van OmgevingsAcademie NL:

 • Ziet u in wat de relevantie van regelgeving luchtkwaliteit is
 • Kent u de samenhang in de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit: wanneer is welk onderdeel relevant?
 • Begrijpt u hoe je de verschillende regels toepast
 • Kunt u een onderzoek naar luchtkwaliteit opzetten, begeleiden en beoordelen
 • Kunt u het NSL-instrumentarium gebruiken voor het verzamelen van informatie
 • Kunt u een eenvoudige berekening uitvoeren met de NSL-rekentool
 • Begrijpt u de opzet en het effect van veel toegepaste maatregelen

Programma
Tijdens deze 2 daagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wettelijk kader luchtkwaliteit
 • Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
 • Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl2007)
 • Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit
 • Luchtkwaliteit en gezondheid
 • Een onderzoek naar luchtkwaliteit doen
 • Niet In Betekenende Mate (NIBM) bijdragen
 • NSL-Monitoringstool en NSL-Rekentool
 • Beoordelen van onderzoeksrapport luchtkwaliteit
 • Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren

Studiewijze
Voorafgaand aan de eerste trainingsdag ontvangt u een beperkt aantal documenten en weblinks waarmee u zich kunt oriënteren op het dossier luchtkwaliteit. Tijdens de eerste dag verkennen we het wettelijk kader en het stappenplan voor het beoordelen van de luchtkwaliteit. We gaan aan de slag met diverse hulpmiddelen en starten met een berekening met de NSL-Rekentool. Vervolgens gaat u met een huiswerkcasus naar huis.

De tweede dag gaan we verder met de Rekentool en verdiepen we de kennis over beschikbare instrumenten. Ook kan er naar wens een praktijkcasus doorgenomen worden. Ook beoordelen we een onderzoeksrapport en bespreken mogelijk maatregelen.

Vereiste voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Gerelateerde trainingen
Training Luchtemissies, Training Rekentool: voor luchtkwaliteit langs wegen, Training Fijnstof en veehouderijen.

Duur, kosten en locatie
Deze training duurt 2 dagen en vindt plaats bij Rijkswaterstaat. De kosten bedragen € 1240,- (excl. btw) per persoon inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.


Interesse

Deze training duurt 2 dagen  (van 9.30 tot 16.30 uur) en vindt plaats bij Rijkswaterstaat in Utrecht. De kosten bedragen € 1240,- (exclusief btw) inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompany training?

Of wilt u meer weten over de training?

Neem contact met ons op.