Rekentool: voor luchtkwaliteit langs wegen

Hoe kan ik de luchtkwaliteit langs wegen bepalen? Kan ik de Rekentool gebruiken om de effecten op luchtkwaliteit te berekenen als we een weg aanpassen? Waar haal ik de nodige gegevens vandaan? Hoe werkt die Rekentool precies? Wat is de koppeling met de NSL-Monitoringstool? Krijgt u lastige vragen van burgers of bestuur over luchtkwaliteit? Wilt u kosten besparen op het uitbesteden van rekenklussen luchtkwaliteit.

Onder de Omgevingswet is luchtkwaliteit onderdeel van het omgevingsplan. Hoe kunt u die data over luchtkwaliteit verkrijgen of berekenen?

Overheden zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de luchtkwaliteit in hun gebied. Zij toetsen of de luchtkwaliteit voldoet aan de gestelde normen. Nieuwe ruimtelijke plannen en wegen hebben invloed op de luchtkwaliteit, evenals aanpassing van bestaande plannen of wegen. Met de Rekentool kunt u de luchtkwaliteit langs wegen berekenen. Ook kunt u gegevens over luchtkwaliteit genereren voor in het Omgevingsplan.

Doelgroep

Deze training richt zich op (beleids)medewerkers milieu en vergunningverleners die berekeningen aan luchtkwaliteit langs wegen willen uitvoeren of beoordelen. Uw werkgever is een gemeente, omgevingsdienst, provincie of andere (semi)overheidsinstelling.

Resultaat

Na deze training Rekentool van de OmgevingsAcademie NL:

 • weet u wanneer een berekening met de Rekentool nodig is
 • kent u de mogelijkheden en begrenzingen van de Rekentool
 • weet u hoe u gegevens uit de NSL-Monitoringstool als basis kunt gebruiken
 • heeft u ervaring opgedaan met het gebruik van de rekentool
 • weet u relevante informatie over de Rekentool en parameters te vinden
 • kunt u een Rekentool-berekening beoordelen die door iemand anders is uitgevoerd
 • kunt u zelfstandig eenvoudige berekeningen uitvoeren
 • Kunt u informatie over luchtkwaliteit aanreiken aan burgers en bestuurders

Programma

Tijdens de trainingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wettelijk kader luchtkwaliteit en de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl2007)
 • Omgevingsplan en luchtkwaliteit
 • Datasets uit de Monitoring NSL gebruiken
 • Routes verkennen om data te verkennen en bewerken
 • Oefenen met aanpassingen in een bestaande situatie
 • Invoerbestanden Rekentool maken
 • Oefenen met een nieuwe weg
 • Controle van berekeningen
 • Voor bijzondere situaties: maatregelgebieden en correctievelden
 • Oefenen met een bijzondere situatie

Studiewijze

Voorafgaand aan de eerste trainingsdag ontvangt u een beperkt aantal documenten en weblinks waarmee u zich kunt oriënteren op het rekenen aan luchtkwaliteit. Tijdens de trainingsdag krijgt u een goede mix van informatie en oefeningen aangeboden. Dan leert u wanneer en hoe u de Rekentool kunt gebruiken. Uiteraard besteden we veel tijd aan het verkennen van en werken met de Rekentool. De docenten hebben veel ervaring in het gebruik van de Rekentool en kunnen u tijdens de training persoonlijk begeleiden.

Vereiste voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Algemene kennis van de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is een pré.

Gerelateerde trainingen

Training Rekenen met ISL3a, Training Luchtkwaliteit beoordelen, Training Luchtemissies en Training Fijnstof en veehouderijen


Heeft u interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op