Ruimtelijke ordening voor de milieuprofessional

Wellicht vraagt u zich af hoe u milieuaspecten kunt borgen in ruimtelijke plannen? Ruimtelijke ordening en milieu raken steeds meer verweven en worden met de toekomstige Omgevingswet ook wettelijk geïntegreerd. Daarom is het van belang als milieuprofessional kennis te hebben van de RO.

De training Ruimtelijke ordening voor de milieuprofessional gaat niet zozeer om wat in de Wet ruimtelijke ordening staat (de procedures). Het geeft u meer inzicht in het begrip "goede ruimtelijke ordening" in relatie met de milieuaspecten. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden leert u hoe u als milieuprofessional beter kunt adviseren bij RO-projecten.

Doelgroep

De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers milieu, werkzaam bij gemeenten en omgevingsdiensten, die een bijdrage leveren aan ruimtelijke projecten, zoals gebiedsontwikkeling en bestemmingsplannen. Wij richten ons op milieuprofessionals met beperkte kennis van de RO.

Resultaat

Na het volgen van deze training:

 • Begrijpt u wat er in brede zin allemaal komt kijken bij ruimtelijke ordeningsprocessen
 • Weet u welke wettelijke- (Wro en Wabo) en niet wettelijke instrumenten van belang zijn
 • Weet u wanneer deze instrumenten het beste ingezet kunnen worden
 • Weet u hoe milieuaspecten geborgd kunnen worden in ruimtelijk ordeningsinstrumenten

Er wordt specifiek ingegaan op de rol van het aspect milieu in het ruimtelijke ordeningsproces. Daarbij ligt de aandacht vooral op het doel, de reikwijdte en de plaats in het proces van de verschillende (wettelijke) afwegingskaders.

Programma

 • Inleiding ruimtelijke ordening en relevante wetgeving
 • Casus gebiedsontwikkeling in praktijk (met rondleiding)
 • Niet-wettelijke instrumenten ruimtelijke ordening
 • Wettelijke instrumenten ruimtelijke ordening
 • Milieuwetgeving in relatie tot integrale RO opgaven
 • Borgen milieumaatregelen in bestemmingsplannen
 • Gebiedsontwikkelingsproces en inzet RO-instrumentarium

De nadruk ligt op het proces en de relaties tussen de milieu- en RO-wetgeving. Procedures komen niet uitvoerig aan bod.

Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een intake per mail plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen en huidige ervaring met het onderwerp in kaart gebracht.

In de training krijgt u praktijkgerelateerde presentaties van verschillende sprekers. Daarbij is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Tijdens de trainingsdagen doet u een aantal oefeningen om een beter begrip te krijgen van het RO-instrumentarium. Na de tweede trainingsdag krijgt u een huiswerkopdracht op basis van een casus uit uw eigen praktijk. In deze huiswerkopdracht komen verschillende aspecten van de training aan bod, zoals: het RO-instrumentarium, de onderzoeksopgave en de borging van milieumaatregelen. De uitwerking van deze opdracht bedraagt circa 1 dagdeel.

Een bezoek aan een actueel gebiedsontwikkelingsproject maakt deel uit van de training.

Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis

Geen


Duur, Kosten en locatie

De training duurt drie dagen en vindt plaats te Utrecht.

De kosten bedragen € 1860,- (excl. btw) per persoon incl. trainingsmateriaal en dagarrangement.

Heeft u interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.