Toezicht op lozingen

Tijdens een controle ziet u dat waswater van een wasplaats in de bodem wordt geloosd. Uw onderbuikgevoel zegt dat het bedrijf in overtreding is. Maar het bedrijf zegt dat dit al jarenlang zo gebeurt en geen enkel probleem vormt. Vorige toezichthouders vonden het altijd in orde. U twijfelt en heeft de neiging om de situatie te laten voor wat het is. Het is tenslotte heel lastig om in het woud van regelgeving te zoeken naar de specifieke regels die gelden voor deze lozing. De training 'Toezicht op lozingen' biedt inzicht in de systematiek van de regelgeving en geeft handvatten hoe de regels toe te passen in de praktijk.

Doelgroep
Toezichthouders van gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders, die te maken hebben met het toezicht op het Activiteitenbesluit en de overige lozingsbesluiten.

Resultaat
De OmgevingsAcademie NL biedt een training aan waarna u:

 • Beschikt over een set van vuistregels waarmee u de opzet van de regels voor lozingen snel kunt doorgronden
 • Inzicht heeft in de samenhang van de besluiten en in de relatie algemene regels versus vergunningplicht
 • Weet welke informatie u nodig heeft om de lozingssituatie van een bedrijf te kunnen beoordelen
 • In staat bent om een controle gericht voor te bereiden en uit te voeren
 • Zich bewust bent van situaties waarin afstemming met het andere bevoegde gezag nodig is

Programma
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Afvalwaterregelgeving in grote lijnen: wettelijk kader, begrippen, verdeling van bevoegdheden
 • Wie is bij welke lozingsroute bevoegd gezag
 • Wat is de rol van de waterbeheerder bij het toezicht op indirecte lozingen
 • Welke lozingen zijn algemeen geregeld en in welke besluiten
 • Welke lozingen hebben een voorafgaande toetsing nodig
 • Wanneer algemene regels, wanneer vergunningplicht, wanneer maatwerk
 • Praktische voorbereiding van een controle
 • Toekomstige ontwikkelingen

Let op: deze training gaat niet in op lozingen van agrarische activiteiten. Voor lozingen afkomstig van agrarische bedrijven en voor lozingen vanuit de glastuinbouw worden aparte trainingen aangeboden.

Studiewijze
Tijdens de training ligt de nadruk op de algemene regels voor lozingen en de toepassing daarvan in de praktijk. Er is veel ruimte voor casuïstiek. U gaat in groepjes aan de slag met concrete bedrijfssituaties.
Als u de training heeft gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis
Deze training is geschikt voor deelnemers met basiskennis van (de systematiek van) het Activiteitenbesluit.

Gerelateerde Trainingen


Duur, kosten en locatie

Deze training duurt 1 dag en vindt plaats bij Rijkswaterstaat.
De kosten van deze training bedragen € 620,- (excl. btw) per persoon inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Heeft u interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompany training?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.