Toezicht bij glastuinbouwbedrijven

Als toezichthouder controleert u glastuinbouwbedrijven. U komt met uw huidige kennis en ervaring op het gebied van bijvoorbeeld stookinstallaties, bodembescherming en externe veiligheid een heel eind.

Alleen als het er op aankomt mist u specifieke kennis van de tuinbouwbranche. Bijvoorbeeld als het gaat om het toepassen van (kunst)meststoffen, water, hergebruik van gietwater, (niet) toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en assimilatiebelichting.

Hoe zorgt u er nu voor dat u bij de komende controles van glastuinbouwbedrijven wel over de kennis beschikt om juist die sector specifieke aspecten aan te pakken waar echt milieuwinst is te behalen? En hoe daarbij de voor de hand liggende valkuilen deze specifieke sector te omzeilen?

OmgevingsAcademie NL biedt een training aan waarin u leert om te gaan met het specifieke karakter van de glastuinbouwsector.

Doelgroep

De training is voor toezichthouders van gemeenten, provincies en waterkwaliteitsbeheerders die glastuinbouwbedrijven controleren en worstelen met deze vraag, of voor het eerst bij bedrijven van deze sector gaan controleren.

De training is interessant als u:

 • tuinbouwbedrijven moet controleren en dat nog nooit gedaan hebt
 • tuinbouwbedrijven controleert maar eigenlijk:
  - geen verstand hebt van bijvoorbeeld recirculeren van gietwater
  - afvraagt waarom men 's nachts geen schermdoek dicht doet
  - afhankelijk bent van de kennis van de tuinder
  - onvoldoende kennis hebt om een waardig gesprekspartner voor de tuinder te zijn
 • beter wilt samenwerken met andere bevoegde gezagen
 • meer milieuwinst wilt behalen bij deze sector binnen dezelfde controletijd

We gaan er vanuit dat u als toezichthouder integraal toezicht gaat houden bij glastuinbouwbedrijven. De training bevat dan ook zowel afvalwateraspecten als niet-afvalwateraspecten. Ook bij ogenschijnlijk alleen afvalwateraspecten.

Programma

 • Dag één
  Ontvangst op het proefstation, uitgebreide rondleiding over kassen complex proefstation, presentatie over onderzoek vermindering fosfaat gebruik en gaan we in op de registratie verplichtingen uit het activiteitenbesluit voor glastuinbouwbedrijven. Daarbij brengen we ook in kaart wat en wie u allemaal nodig heeft om echt meer milieu te behalen.

 • Dag twee
  Ontvangst in gebouw Westraven, gedeeltelijk een terugkomdag. Een groot deel van de dag besteden we aandacht aan de uitgevoerde controles. Wat ging er goed? Wat kon beter? En dan vooral: waarom? Het andere deel gaat over assimilatiebelichting en afscherming.

Studiewijze

Voorafgaand aan de training vindt een telefonische intake plaats. In dit gesprek wordt gevraagd naar uw persoonlijke glastuinbouw omgeving. Denk daarbij niet alleen aan gewas- en kastypen. We bekijken ook beleidsprioriteiten van uw mede bevoegd gezag (waterschap of gemeente). Het gaat daarbij niet alleen om handhaving, ook om vergunningverlening en ruimtelijke ordening.

U krijgt twee dagen training. Tijdens de eerste dag zal een bezoek worden gebracht aan het proefstation in Bleiswijk. Daar krijgt u diverse soorten kasuitrustingen en gewassen te zien.

Tussen beide trainingsdagen controleert u zelf minimaal twee glastuinbouwbedrijven. De tweede dag wordt aan deze controles uitgebreid aandacht besteed. Vanwege de intensieve eerste dag krijgt u vooraf al informatie toegestuurd om u voor te bereiden. Knelpunten kunt u bij de training inbrengen waar u samen met medecursisten een oplossing zoekt.

Vereiste voorkennis

U heeft kennis van paragraaf 3.5.1 van het Activiteitenbesluit en daarbij behorende paragraaf van de Activiteitenregeling. Ook bent u bekend met de informatie op de website van InfoMil over glastuinbouw.


Duur, kosten en locatie

De training duurt twee dagen. De eerste dag vindt plaats bij het proefstation in Bleiswijk. De tweede dag vindt plaats in ons eigen gebouw Westraven in Utrecht.
De kosten van deze training bedragen € 1240,- (excl. btw) per persoon inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Heeft u interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.