Verdieping veehouderijen in het activiteitenbesluit

Doelgroep

Toezichthouders van gemeenten en omgevingsdiensten, die te maken hebben met regelgeving voor veehouderijen.

Omschrijving

De OmgevingsAcademie NL biedt een verdiepingstraining aan waarna u:

 • weet welke voorschriften in het Activiteitenbesluit relevant zijn voor toezicht op veehouderijen (pluimvee, varkens, melkrundvee)
 • kennis heeft van de afwijkmogelijkheden, zoals maatwerk en zorgplicht binnen het Activiteitenbesluit
 • kennis heeft van het overgangsrecht
 • een inschatting kunt maken wanneer een bedrijf vergunningplichtig wordt of een OBM nodig heeft.
 • inzicht heeft in verschillende typen stalsystemen en waarop u moet letten bij toezicht hierop
 • alle aspecten rondom "elektronische monitoring van luchtwassers" beheerst en kunt toepassen
 • kennis heeft van de nu nog relevante onderdelen van het Actieplan ammoniak en de stoppersregeling
 • in staat bent om een controle gericht voor te bereiden en uit te voeren
 • een prioritering kunt maken in de te controleren aspecten
 • de samenhang met andere wet- en regelgeving kent waaronder Besluit emissiearme huisvesting
 • weet waar en hoe de huidige regels onder de Omgevingswet zijn terug te vinden

Programma

Dag 1

09.30 Start, introductie programma + verwachtingen
09.45 Systematiek Activiteitenbesluit
10.45 pauze
11.00 Melding, OBM & vergunningplicht
12.00 Zorgplicht & maatwerk
12.30 lunch
13.00 Controleren van stalsystemen
14.30 pauze
15.15 Besluit emissiearme huisvesting & stoppersregeling
16.30 Afsluiten en terugblik op de dag

Dag 2

09.30 Terugblik op vorige dag
09.40 Elektronisch monitoring & veilig controleren luchtwassers
10.30 pauze
10.45 Vervolg elektronisch monitoring & veilig controleren luchtwassers
11.45 Overige aspecten luchtwassers
12.30 lunch
13.00 De activiteiten bij een veehouderij en controleaspecten
14.30 pauze
14.45 Aanverwante en toekomstige regelgeving, Omgevingswet
15.15 Eindoefening: het Adviesbureau
15.45 Terugblik op de training
16.00 Einde

Studiewijze

U krijgt een tweedaagse training met nadruk op de algemene regels voor veehouderijen. Het betreffen de regels die vanaf 1 januari 2013 in het Activiteitenbesluit staan. Er is veel ruimte voor uw eigen casuïstiek en u kunt uw vraagstukken van tevoren indienen. U gaat in groepjes aan de slag met concrete bedrijfssituaties. Stapsgewijs komen alle ins en outs van de nieuwe regels en de toepassing ervan in de praktijk aan de orde.

Er zijn veel praktische oefeningen rondom stalsystemen, luchtwassers en elektronische monitoring luchtwassers. De training is een waardevolle aanvulling op uw kennis en vaardigheden. Dit komt door de combinatie tussen theoretische diepgang en uitgebreide praktijkgerichte informatie.

Na de training ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis

Basiskennis van (de systematiek van) het Activiteitenbesluit is een voorwaarde.

Gerelateerde trainingen

Training 'Toezicht op lozingen' en de training 'Toezicht bij glastuinbouwbedrijven'.

Een in-company training gericht op IPPC veehouderijen behoort tot de mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.


Duur, kosten en locatie

Deze training duurt twee dagen en vindt plaats bij Rijkswaterstaat.

De kosten van deze training bedragen € 1240,- (exclusief btw) per persoon inclusief trainingsmateriaal en dagarrangement.

Interesse of incompanytraining?

Interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via ons contactformulier. Bij voldoende belangstelling stelt Rijkswaterstaat een datum voor de training vast.

Incompanytraining?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining?

Of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.