Stookinstallaties; emissies en regelgeving (verdieping)

Deze training is een verdieping op de training 'Stookinstallaties; emissies en regelgeving'. De training gaat vooral in op specifieke aspecten van de regelgeving voor grote stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties.

Doelgroep
Vergunningverleners en toezichthouders van grote stookinstallaties en vergunningverleners en bevoegd gezag die in de praktijk afvalverbrandingsinstallaties tegenkomen.

Resultaat
Na deze training:

  • weet u welke regelgeving er op (grote) stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties van toepassing is
  • bent u in staat om vast te stellen welke emissie-eis gelden
  • bent u op de hoogte van de mogelijkheden om af te wijken van de algemene meetverplichting
  • heeft u inzicht in de verschillende aspecten van een BBT-afweging
  • kunt u beoordelen of door emissiemetingen is aangetoond dat de emissie-eisen niet worden overschreden

Programma
De training gaat in op:

  • meetverplichting
  • kwaliteitsborging van continue metingen
  • BBT-afweging voor stookinstallaties
  • de samenstelregel en salderen van emissies

Studiewijze
Praktijkvoorbeelden en -opdrachten ondersteunen de behandelde lesstof. Heeft u zelf een praktijkprobleem? Knelpunten kunt u bij de training inbrengen waar u samen met medecursisten een oplossing zoekt.

Heeft u de gehele training gevolgd, dan ontvangt u een bewijs van deelname van de OmgevingsAcademie NL.

Vereiste voorkennis
Deze training is een verdieping op de basistraining Stookinstallaties; emissies en regelgeving. U kunt alleen aan de training deelnemen als u de basistraining gevolgd heeft.

Gerelateerde training
Stookinstallaties; emissies en regelgeving.


Heeft u interesse?

U kunt uw interesse in deze training kenbaar maken via onderstaande link.

Ik heb interesse in deze training

Bij voldoende belangstelling zal er een cursusdatum vastgesteld worden.

Het Omacteam neemt dan contact met u op.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een incompanytraining of heeft u vragen over de training?

Neem contact met ons op.