Over OmgevingsAcademie NL

Het nieuwe omgevingsbeleid stelt hogere kwaliteitseisen aan vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij gemeenten, provincies en Omgevingsdiensten.

Het samenvoegen van milieu, bouwen en ruimte op regionaal niveau biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerken met korte lijntjes. Om aan de kwaliteitscriteria te kunnen voldoen, zal veelal ook aanvullende opleiding en training nodig zijn.

Dit was voor Kenniscentrum InfoMil de aanleiding om vanuit haar schakelrol na te denken, hoe de professionals in uitvoering qua kennis en kunde op het juiste niveau te kunnen brengen. Hierbij rekening houdend met de kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de omgevingswetgeving en uitgaand van het kennis- en ervaringsniveau van de medewerker.

De sterke samenwerking met andere overheden maakt de Omgevingsacademie NL een netwerkorganisatie. Het geeft de deelnemers ook een impuls op hun netwerk. En weet men elkaar makkelijker te vinden voor een praktijkvraag. Zo stimuleert de OmgevingsAcademie NL dat we ook na de training elkaar helpen naar een hogere uitvoeringskwaliteit.

Waarom de OmgevingsAcademie NL?

 • Brede kennis van het hele spectrum van milieu- en omgevingsregelgeving
 • Betrokken bij nieuwe en toekomstige regelgeving
 • Training in de taal van de praktijk met casussen en deskundigen uit de praktijk
 • Een stimulans voor uw netwerk
 • Ontwikkeld met het oog op VTH-kwaliteitscriteria set 2.1
 • Bij- en nascholing gericht op huidige kennisbehoefte bij overheden
 • Volledigheid en actualiteit van het lesmateriaal
 • Korte trainingen met een hoog rendement
 • U bespaart als organisatie op opleidingstijd en kosten door optimale aansluiting bij de praktijk

Voor en door overheden

OmgevingsAcademie NL is voor en door overheden. De wensen in het werkveld voor de uitvoering van milieu- en omgevingsregelgeving worden door de OmgevingsAcademie NL vertaald in lesprogramma's op maat.

De trainingen van de OmgevingsAcademie NL zijn bedoeld voor u als:

 • vergunningverlener
 • toezichthouder/handhaver
 • beleidsmedewerker in het domein milieu en/of omgevingsrecht
 • jurist in het domein milieu en/of omgevingsrecht