Terugblik op eerdere schakels

Actualiteitenschakel wijzigingen Activiteitenbesluit, vierde tranche (januari – februari 2016)

Schakel Activiteitenbesluit in beweging (18 september 2014)

Presentaties

Actualiteitenschakel Activiteitenbesluit (3 december 2013)

Sessie Gesloten bodemenergiesystemen in het Activiteitenbesluit

Sessie PGS-actualisatie Activiteitenregeling

Sessie Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Schakel Activiteitenbesluit Agrarisch (begin 2013)

Informatie van 13 maart in Utrecht:

Informatie van 5 maart 2013 in Zwolle:

Informatie van 6 februari 2013 in Sittard:

Informatie van 23 januari 2013 in Den Haag en 30 januari 2013 in Utrecht:

Schakel Activiteitenbesluit in beweging (eind 2012)

Films, presentaties, casussen en verdere informatie over de schakel Activiteitenbesluit in beweging van 22 en 27 november 2012. De informatie staat per spoor gerangschikt.

Spoor derde tranche

Spoor agrarische activiteiten

Spoor Industriële IPPC-installaties


Uw onderwerpen