Klantenraad InfoMil

Op 8 maart 2022 was de laatste vergadering van de klantenraad. De klantenraad wordt hartelijk bedankt voor het actief meedenken om de dienstverlening  van InfoMil zo te beïnvloeden dat deze aansluit bij de behoefte van de klanten.

De 4 helpdesks Kenniscentrum InfoMil, Bodem+, Helpdesk Water en Helpdesk Bouwregelgeving zijn samengevoegd tot het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). De overige taken die InfoMil uitvoert, zoals de organisatie van bijeenkomsten voor kennisuitwisseling, advies en ondersteuning van de ministeries bij beleidsvorming, worden voortaan uitgevoerd onder de naam Rijkswaterstaat. Voor het IPLO wordt een klantenraad  samengesteld.

De afgelopen jaren bestond de klantenraad uit deze medewerkers van provincies en omgevingsdiensten:

Marcel Rietberg (voorzitter) werkt als manager bij de omgevingsdienst West-Holland.

Daniël Broer werkt als vergunningverlener bij de omgevingsdienst Twente.

Fokko Dam werkt als toezichthouder bij de omgevingsdienst West-Holland en voor de DCMR milieudienst Rijnmond.

Berend Drenth werkt als milieu-technisch medewerker bij de omgevingsdienst regio Utrecht.

Rogier van Kalken werkt als account-manager bij de omgevingsdienst IJmond.

Jeroen Kroes werkt als milieu-inspecteur bij de omgevingsdienst IJsselland.

Wilma van Mil werkt als senior-adviseur bij de DCMR milieudienst Rijnmond.

Ken Vervaart werkt als team-coördinator bij de provincie Noord-Holland.