Voorbeelden van asbesttoepassingen

Asbest komt voor in vele toepassingen. Men schat dat 80% van alle asbest is toegepast in de bouw. Het meeste daarvan in de vorm van asbestcementproducten. Ongeveer 70% van de asbestcement golfplaten zijn toegepast in de agrarische sector.

Asbest zit buiten de bouw onder andere in:

  • remvoeringen en koppelingsplaten van oude auto’s
  • treinen
  • schepen
  • procesinstallaties
  • gas- en waterleidingbuizen
  • wegen
  • gebruiksvoorwerpen zoals ouderwetse plantenbakken en diverse consumentenproducten

Hieronder treft u een niet-limitatief overzicht aan van verschillende asbesttoepassingen. Deze voorbeelden geven een indruk van de verschillende toepassingen. Wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Vraag een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf om advies. Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.


Uw onderwerpen