Circulaire Economie

Een Circulaire Economie (CE) is een maatschappij waarbij de maatschappij producten en grondstoffen maximaal hergebruikt. Ook het minimaliseren van afval en het zo goed mogelijk recyclen van producten maakt hier deel van uit. Een Circulaire Economie koppelt de economische groei los van het gebruik van grondstoffen.

Onze economie wordt steeds duurzamer. Toch zijn er nog veel stappen nodig voordat we van de huidige grotendeel Lineaire Economie een Circulaire Economie hebben gemaakt.

Zie de Kamerbrief van 14-9-2016 over dit onderwerp.

De sportsector in ons land biedt goede kansen voor verdere verduurzaming. Energiebesparing, gescheiden inzameling van onder meer papier en plastic, sportkleding en -schoeisel, frituurvet recycling zijn simpele voorbeelden. Sport (verenigingen) als doorsnee van de maatschappij kunnen goede mogelijkheden bieden.

Nieuws

Uw onderwerpen